Powiat - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 z dnia 23.04.2024 r. godz. 12.03 – przymrozki – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 z dnia 23.04.2024 r. godz. 12.03 – przymrozki – 1 stopień.

23.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Za nami kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Za nami kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

23.04.2024
×There is no translation available.O aktualnej sytuacji dotyczącej wścieklizny, a także o…
900-lecie diecezji lubuskiej uczczono w Ośnie Lubuskim

900-lecie diecezji lubuskiej uczczono w Ośnie Lubuskim

22.04.2024
×There is no translation available.Niesamowite muzyczne doznania połączone z podniosłą…
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 z dnia 20.04.2024 r. godz. 12.12 – przymrozki – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 z dnia 20.04.2024 r. godz. 12.12 – przymrozki – 1 stopień.

20.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Która apteka czynna w weekendowe noce?

Która apteka czynna w weekendowe noce?

19.04.2024
×There is no translation available.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 z dnia 15.04.2024 r. godz. 23.04 – burze – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 z dnia 15.04.2024 r. godz. 23.04 – burze – 1 stopień.

16.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 z dnia 15.04.2024 r. godz. 11.26 – burze – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 z dnia 15.04.2024 r. godz. 11.26 – burze – 1 stopień.

15.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Karty na stół! Najważniejsza impreza brydżowa w województwie pod patronatem starosty

Karty na stół! Najważniejsza impreza brydżowa w województwie pod patronatem starosty

15.04.2024
×There is no translation available.Przyjazna atmosfera, wartościowe nagrody i... cóż za…

Powiat

There is no translation available.

There is no translation available.

{tab Porządek sesji}

Porządek L sesji
Rady Powiatu Słubickiego
   w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 13
00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja o bieżącej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w powiecie oraz sytuacji Szpitala Powiatowego w Słubicach.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Słubickiego za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

{tab Wykaz materiałów}

Projekt protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XLIX z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

pdfdruk-nr-1---protokol-z-sesji-5-kwietnia.pdf259.45 KB

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

pdfdruk-nr-2---sprawozdanie-z-dzialalnosci-Zarzadu.pdf295.65 KB

Informacja o bieżącej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w powiecie oraz sytuacji Szpitala Powiatowego w Słubicach.

pdfdruk-nr-3---info-o-szpitalu.pdf2.12 MB

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2017 rok.

pdfdruk-nr-4---sprawozdanie-z-dzialalnosci-ZDP.pdf1.21 MB

Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

pdfdruk-nr-5---sprawozdanie-z-realiz-progr-wspolpr-z-org-pozarzad.pdf384.73 KB

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki.

pdfdruk-nr-6---proj-uchw-w-spr-ustalenia-kryteriow-nagrod-dla-nauczycieli.pdf394.4 KB

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Słubickiego za 2017 rok.

pdfdruk-nr-7---proj-uchw-w-spr-przyj-rekomendacji-dla-oceny-zasobow-pom-spol.pdf1.73 MB

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018.

pdfdruk-nr-8---proj-uchw-w-spr-zmiany-uchwaly-budzetowej.pdf175.5 KB

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.

pdfdruk-nr-9---proj-uchw-w-spr-zmiany-wpf.pdf1.05 MB

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.

There is no translation available.