Uwaga! Wkrótce wejdzie w życie nowy obowiązek dla właścicieli pojazdów. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Dotychczas nabywcy używanych samochodów mieli prawo zgłosić nabycie pojazdu, nie składając wniosku o jego rejestrację. Jednak od 1 stycznia 2024 r. obowiązek ten zostaje zniesiony. Każda osoba, która kupi lub odziedziczy używany samochód, będzie musiała go zarejestrować w ciągu 30 dni od daty nabycia lub dziedziczenia.

 • Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu w Polsce lub dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej lub sprowadzenia pojazdu do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Rejestracji pojazdu nabytego w drodze spadku należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami powinien złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Osoby, które nie zawiadomią starosty o zbyciu pojazdu w odpowiednim terminie, będą natomiast podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Oto wysokość przewidzianych kar:

 • Osoby fizyczne, które nie złożą wniosku o rejestrację samochodu w ciągu 30 dni od daty zakupu, zostaną ukarane grzywną w wysokości 500 zł.
 • Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 90 dni, zapłacą karę w wysokości 1000 zł.
 • Jeżeli osoba fizyczna nie złoży wniosku o rejestrację w ciągu 180 dni od zakupu pojazdu, grzywna wzrośnie do 1000 zł.
 • Osoby, które nie zarejestrują odziedziczonego pojazdu w ciągu 180 dni, zostaną obciążone karą w wysokości 2000 zł.
 • Właściciele, którzy nie poinformują odpowiednich służb o zbyciu pojazdu, zostaną ukarani kwotą 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Przypominamy też naszym mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg i można je:

 • przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP:

Adres ePUAP: /starostwoslubice/skrytka,

Adres e-Doręczeń: AE:PL-75797-46321-VJHJC-20

 • przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice,
 • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) starostwa, w budynku przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice.

Udostępnij