Wydział Komunikacji i Dróg - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Piłsudskiego 19
(budynek po byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach)

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Przemysław Glinka

Naczelnik

12
(95) 777 02 40

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawa jazdy

Magdalena Ogiejko

Inspektor ds. komunikacji

6
(95) 777 02 43

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martyna Szejna

podispektor ds. komunikacji 6
(95) 777 02 43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Transport, Ośrodki Szkolenia Kierowców

Barbara Kierbedź

Główny specjslita ds. komunikacji

4
(95) 777 02 41

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja pojazdów i inne sprawy

Agnieszka Deszczak

Inspektor ds. komunikacji

11
(95) 777 02 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Urbańczyk

Inspektor ds. komunikacji

11
(95) 777 02 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Pakuła Podinspektor ds. komunikacji 11
(95) 777 02 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Bachman

Podinspektor ds. komunikacji 11
(95) 777 02 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adrian Mojak Podinspektor ds. publicznego transportu zbiorowego 3
(95) 777 02 42
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Judyta Gawdzik Inspektor ds. komunikacji 11
(95) 777 02 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Anna Gogowska Podinspektor ds. komunikacji 11
(95) 777 02 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Nester

Pomoc Administracyjna (95) 777 02 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CO I JAK ZAŁATWIĆ

REJESTRACJA POJAZDÓW I INNE SPRAWY

TRANSPORT

 OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Dróg należy:

1) prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,

2) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów oraz wyrejestrowaniu pojazdów,

3) wydawanie dokumentów komunikacyjnych oraz dokonywanie i wykreślanie adnotacji w tych dokumentach,

4) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom,

5) czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,

6) przyjmowanie zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdów,

7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za niedopełnienie terminowego zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE, zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu przez właściciela,

8) wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,

9) przekazywanie comiesięcznych informacji w zakresie zarejestrowanych, wyrejestrowanych lub wycofanych z ruchu pojazdów,

10) prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,

11) wydawanie praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy,

12) realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

13) prowadzenie postępowań i kierowanie w drodze decyzji na egzamin sprawdzający kwalifikacje,

14) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwrocie prawa jazdy,

15) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,

16) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

17) prowadzenie rejestru działalności regulowanej oraz nadzoru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

18) wpisywanie i skreślanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

19) dokonywanie corocznej kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

20) wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,

21) prowadzenie rejestru działalności regulowanej i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców,

22) wpisywanie i skreślanie przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców,

23) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców,

24) wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

25) sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,

26) dokonywanie corocznej kontroli ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców,

27) wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,

28) wpisywanie i skreślanie z ewidencji wykładowców,

29) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

30) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w przypadkach, gdy miejscem imprez wymagających zezwolenia jest droga powiatowa lub gminna,

31) wykonywanie kompetencji Starosty związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych,

32) coroczne przedkładanie Zarządowi propozycji dotyczącej ustalania wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i za ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu,

33) planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,

34) wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,

35) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

36) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

37) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

38) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,

39) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,

40) dokonywanie kontroli przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,

41) sporządzanie co najmniej raz w roku analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,

42) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych nakładających na przedsiębiorców karę pieniężną w przypadkach określonych przepisami prawa,

43) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji o liczbie i zakresie udzielonych licencji i zezwoleń,

44) współdziałanie z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawach związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych,

45) prowadzenie spraw dotyczących zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu,

46) prowadzenie spraw dotyczących opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg wojewódzkich i gminnych,

47) wydawanie na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych,

48) wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych ewidencji,

49) współdziałanie z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie realizowanych zadań.

Udostępnij