Wdział Administracji Architektonicznej i Budowlanej - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Ewa Daniszewska


Naczelnik

7
(95) 759 20 70

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Ignatowicz

Podinspektor ds. budownictwa

8
(95) 759 20 30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adam Franczak

Inspektor ds. budownictwa

8
(95) 759 20 30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Wychudzka Podinspektor ds. budownictwa

4
(95) 759 20 31

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Roksana Jaszczuk Podinspektor ds. budownictwa 8
(95) 759 20 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Pawełkiewicz

Inspektor ds. budownictwa 9
(95) 759 20 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stefania Karbowiak Podinspektor ds. budownictwa 4
(95) 759 20 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Kułaczkowska Podinspektor ds. budownictwa 4
(95) 759 20 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Barbara Warzecha Podinspektor ds. budownictwa 9
(95) 759 20 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Administracji Architektonicznej i Budowlanej  należy:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przeniesienia na rzecz innego podmiotu pozwolenia na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 4. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 5. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, przebudowy lub rozbiórki obiektu budowlanego oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę w drodze decyzji administracyjnej,
 6. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy, przebudowy, rozbiórki i wykonywania robót budowlanych oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 7. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji,
 8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
 9. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz określanie warunków korzystania z nich,
 10. wydawanie dzienników budowy,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 12. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 13. przygotowywanie materiałów dotyczących opiniowania i uzgadniania przez Starostę i Zarząd Powiatu projektów dokumentów planistycznych w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
 14. wydawanie, na wniosek właściwego zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 15. prowadzenie rejestru wniosków, decyzji zgłoszeń w ramach systemu RWDZ oraz sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania wydziału,
 16. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia, informacji o dacie wniesienia sprzeciwu lub o braku wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane,
 17. współdziałanie w przygotowywaniu inwestycji powiatowych.

Udostępnij