Aktualne projekty - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualne projekty

baner zdalnaszkola

 

Projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu 70 000,00zł

Projekt realizowany w okresie od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 24 października 2020 r.

Dzięki uzyskanej dotacji do szkół trafi sprzęt do zdalnego nauczania. W projekcie zakupiono 28 laptopów, które zostaną przekazane do 5 powiatowych szkół:

Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.

Laptopy mają umożliwić najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom realizację zdalnego nauczania.

Informacje o finansowaniu:

https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

logotyp

Projekt pt. „Pogłębienie współpracy administracji partnerskich powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg” Wnioskodawcą projektu jest Powiat Słubicki wraz z Powiatem Oder – Spree. Dofinansowanie projektu to 3.316.054,09 EUR, wartość całego projektu to 5 062 678,00 EUR. W ramach projektu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi znajdującej się w Powiecie Słubickim o nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin o długości 8,75 km oraz bliźniaczej drogi znajdującej się w Powiecie Odra – Szprewa nr K6755 o długości 3,75, która łączy autostrady A12 i A10. Wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa pomiędzy miejscowościami Gajec - Rzepin.

Poniżej położenie drogi w sieci dróg.

droga

Grupą docelową projektu są przede wszystkim mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego ( Pow. Słubicki i Odra – Szprewa ok. 250 tys. osób). Ponadto grupą docelową stanowią turyści oraz przedsiębiorcy. W ramach projektu zostaną wypracowane wspólne mechanizmy służące do promocji regionów. O nowe obszary poszerzy się również współpraca służb ratunkowych, Policja i Straż Pożarna zyska alternatywną, bezkolizyjna drogę co znacznie ułatwi dotarcie na miejsce zdarzenia.


Projekt skierowany jest również w sposób bezpośredni do pracowników administracji powiatowych, organów stanowiących poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, tj. partnerskich powiatów oraz wspierającej projekt Gminy Rzepin, a także instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój turystyki (np. Stowarzyszenie Turystyczne Pojezierze Odra – Szprewa, Nadleśnictwo Rzepin) oraz rozwój gospodarczy na pograniczu polsko-niemieckim (np. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Güterverkehrszentrum/Centrum Logistyczne Freienbrink). Wspólna realizacja zadania oraz wymiana doświadczeń umożliwią pracownikom wzajemne poznanie własnych kompetencji i zadań.


Projekt jest w pełni zgodny z celem szczegółowym programu, ponieważ poprzez przebudowę dróg znacznie poprawi się stan infrastruktury drogowej, a dzięki temu zwiększona zostanie dostępność transgraniczna. Przebudowane drogi mają istotne oddziaływanie na obszar wsparcia, ponieważ prowadzą nie tylko do węzłów autostradowych po obu stronach Odry, stanowiąc alternatywę dojazdu do nich, lecz również do dworca kolejowego w Rzepinie, który ma duże znaczenie zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym.

 

Projekt „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” jest uzupełnieniem zadań projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” i odpowiedzią na część potrzeb powiatu w zakresie inwestycji w infrastrukturę zawodową. Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała bezpośredni wpływ na stopniowe rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych jednostek oświatowych. Projekt wspiera kształcenie zawodowe w dziedzinach, które są relewantne dla inteligentnych specjalizacji tj. Innowacyjny przemysł – kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Celem głównym projektu jest zasadnicza poprawa warunków kształcenia zawodowego na terenie powiatu słubickiego, poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego, również poprawę warunków kształcenia względem potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Jest to modernizacja starych (w ostatnim czasie niewykorzystywanych) warsztatów, i dostosowanie ich do potrzeb kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Budżet projektu ogółem wynosi 1 015 237,65 zł, wkład własny 152 390,25 zł.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 

Wsparciem objęte są cztery placówki kształcenia zawodowego znajdujące się w Powiecie Słubickim:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,
  • Zespół Szkół Technicznych w Słubicach,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach.

Powiat Słubicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim”.

Projekt obejmuje zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz usług mających na celu wdrożenie systemu informacji Powiatu Słubickiego, jako podstawy uruchomienia platformy e-Usług dla petentów Powiatu, tj.: