Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach wydał dnia 26.07.2021 r. Komunikat nr 17 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Słubicach zaopatrującego miejscowości: Słubice, Kunowice, Nowy Lubusz, Kolonia Nowy Lubusz, Pławidła.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie powiadomienia o przekroczeniu w sprawozdaniach z badań próbki wody pobranej z ww. indywidualnego ujęcia wody informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294) pod względem bakteriologicznym.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw, owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Woda nieprzegotowana może być wykorzystywana do celów sanitarnych (WC).

pdfkomunikat-nr-17---warunkowa-przydatno-wody-do-spoycia---Subice.pdf502.06 KB

Share