News - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Aktualności

There is no translation available.

Jak w każdy piątek, podajemy adres słubickiej apteki, która, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z 27 października 2020 roku, będzie pełniła dyżur w sobotę i w niedzielę, w godzinach nocnych, tj. od 21.00 do 8.00.

W ten weekend jest to: Apteka „Nowa” Sp. z o.o., ul. Chopina 7/4, 69-100 Słubice

There is no translation available.

- Zdrowie i życie ludzkie nie ma barw politycznych – mówił dziś starosta Leszek Bajon przy słubickim szpitalu. Towarzyszył mu prezes słubickiego szpitala Adam Koniuk, który zaprosił posłankę Parlamentu Europejskiego Elżbietę Rafalską. Powód był szczególny: po kilkunastu miesiącach budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego prace „podciągnięto” pod dach, dzięki czemu można było wieszać wiechę. A całość będzie gotowa już w przyszłym roku.

There is no translation available.

Powiat Słubicki informuje: IMGW-PIB wydał ostrzeżenie 1 stopnia o silnym wietrze. Od godz. 19:00 dnia 23.09.2021 do godz. 04:00 dnia 24.09.2021 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze. Dotyczy wszystkich powiatów województwa lubuskiego.

pdfOstrzeenie-meteorologiczne-zbiorczo-nr-112-z-godz.-12.07-dnia-23.09.2021-r.-silny-wiatr.pdf140.85 KB

There is no translation available.

We wtorek (28 września) o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 19, odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu. W załączniku poniżej proponowany porządek obrad:

pdfSesja-28.09.pdf51 KB

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa podczas obrad mogą być obecni wyłącznie radni i pracownicy starostwa, odpowiedzialni za przebieg sesji. Mieszkańców zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo.

There is no translation available.

23 września 2021 r. w godz. 12.00 - 12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej, zlokalizowanych na terenie Powiatu Słubickiego. Syreny alarmowe OC wchodzą w skład powiatowych elementów Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Próba syren przeprowadzona zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96), jak również zgodnie z Kalendarzowym planem realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku.

Celem głośnych prób syren jest praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu oraz stanu technicznego urządzeń alarmowych.

Podczas głośnej próby syren alarmowych nadane zostaną następujące sygnały akustyczne:
- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
- odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

There is no translation available.

206 kategorii zdrowia „A", żadnej kategorii „B”, 18 kategorii „D" i 8 kategorii „E" - tak w skrócie przedstawiają się wyniki tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie słubickim.

Rozpoczęła się ona 30 sierpnia, a zakończyła dzisiaj, kiedy to w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej odbyło się spotkanie podsumowujące - obecny na nim wicestarosta Robert Włodek podziękował komisji za sprawną pracę, a zwłaszcza jej szefowej Jadwidze Caban-Korbas. Pani Jadwiga odebrała również pamiątkowy medal od wojskowego komendanta uzupełnień w Gorzowie Wlkp. ppłk. Adama Kotaraka. Brawo!

Kogo obejmowała tegoroczna kwalifikacja wojskowa?

  • Wezwano mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  • Przebadano także osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.
  • Nie zabrakło również pań urodzonych w latach 1997-2002, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.
  • Ponadto wezwano osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego.
  • Sporządzono 6 wniosków o przymusowe doprowadzenie przez policję.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Słubicach stawiło się 86,6 proc. wezwanych rocznika 2002 i 56,69 proc. z roczników starszych. Dziękujemy za sprawne przeprowadzenie kwalifikacji i do zobaczenia za rok!

There is no translation available.

Niedawno weszliśmy w drugą połowę bieżącej kadencji samorządowej. Przez ten czas udało się sporo zdziałać na rzecz mieszkańców, zaś niebagatelny w tym udział miały starania samorządowców ze wszystkich gmin powiatu słubickiego. Dlatego doceniając ich zaangażowanie w rozwój swoich małych ojczyzn, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza oraz starosta Leszek Bajon organizują 2 października w Collegium Polonicum uroczystość, podsumowującą minioną, pierwszą połowę samorządowej kadencji.

There is no translation available.

Jak w każdy piątek, podajemy adres słubickiej apteki, która, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z 27 października 2020 roku, będzie pełniła dyżur w sobotę i w niedzielę, w godzinach nocnych, tj. od 21.00 do 8.00.

W ten weekend jest to: Apteka „Dbam o Zdrowie", ul. A. Asnyka 15a, 69-100 Słubice

There is no translation available.

- Moje pokolenie jest jednym z ostatnich, mającym okazję wysłuchać wstrząsających relacji z tamtych dni z ust ludzi, którzy przeżyli piekło II wojny światowej. Dlatego obiecuję, że będę przekazywał swoim dzieciom, i nie tylko, historię tych tragicznych wydarzeń, by pamięć o nich nigdy się nie zatarła - mówił dziś, podczas obchodów Dnia Sybiraka i 82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę wicestarosta Robert Włodek. Towarzyszył mu przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza.

There is no translation available.

- Nowe technologie to przyszłość naszych powiatów. A tak się składa, że my stawiamy na przyszłość i właśnie taki kierunek powinny obrać nasze kolejne projekty. Mam tu na myśli zwłaszcza elektromobilność – podkreślał starosta Leszek Bajon, który na zaproszenie starosty Rolfa Lindemanna odwiedził wczoraj powiat Odra-Szprewa. Rozmowy na temat rozwoju technologicznego przygranicznych powiatów toczyły się m.in. na placu budowy gigantycznej fabryki Tesli, która powstaje niedaleko Grünheide.