Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Powiatu Słubickiego - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Całkowity koszt projektu: 73.041,23 PLN

Kwota dofinansowania: 58.432,99 PLN

Wkład własny - 14.608,24 PLN

Wprowadzenie systemu monitoringu we wszystkich powiatowych jednostkach oświaty w Powiecie Słubickim wpłynęło korzystnie na poprawę bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkół.

Wykaz szkół i placówek objętych programem "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach":

  1. Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta, ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice, koszt całkowity: 14.431,80 PLN;
  2. Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych, ul. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, koszt całkowity: 14.779,00 PLN;
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, koszt całkowity: 14.431,80 PLN;
  4. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Rzepińska 8, 69-220 Ośno Lubuskie, koszt całkowity: 14.619,63 PLN;
  5. Zespół Szkół Technicznych im. inż. T. Tańskiego, ul. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, koszt całkowity: 14.779,00 PLN.

Share