Co młodzi wiedzą o polskiej konstytucji? - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza do udziału w konkursie # konstytucja w ramach kampanii Młodzi On-Life.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ze

szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania:

- organów władzy w demokracji parlamentarnej,

- współczesnych systemów politycznych,

- prawa konstytucyjnego.

Konkurs przyczynia się do rozwoju świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej młodych Lubuszan.

Adresatami  konkursu   są    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół branżowych pierwszego stopnia z terenu województwa lubuskiego w wieku od 16 roku życia, realizujący naukę w systemie dziennym. Uczniowie tworzą 
3-osobową drużynę, która zespołowo wykonuje pracę konkursową. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie maksymalnie 3-minutowego filmu i przesłanie/dostarczenie na adres organizatora konkursu – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Tematy filmów konkursowych znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Do 26 stycznia 2018 rorganizator Konkursu czeka na zgłoszenia 3 - osobowych drużyn ze szkół do wzięcia udziału w konkursie.

Zgłoszenia chętnych drużyn przyjmowane na adres mailowy gorzow(malpa)lubuskie.pl.

W zgłoszeniu należy zamieścić dane uczniów: imiona i nazwiska, klasa, a także dane opiekuna grupy: imię, nazwisko, e-mail, telefon.

W załącznikach poniżej list marszałka województwa Elżbiety Anny Polak oraz regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

pdfList_marszalek_Elzbiety_Anny_Polak.pdf214.91 KB

docxRegulamin_konkursu.docx28.84 KB

docZalacznik_nr_1_do_Regulaminu_Konkursu.doc60 KB

Share