Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami powiatu słubickiego w sprawie projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023 - 2030” - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powiatu słubickiego w sprawie projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023 - 2030”.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023 -2030. Konsultacje społeczne mają zasięg otwarty - skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu słubickiego.

Termin konsultacji: od 24 maja do 7 czerwca 2023 r.

Forma i szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji:  

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić i podpisać formularz konsultacyjny dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słubicach www.powiatslubicki w zakładce aktualności, a także w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice.

Wypełniony i podpisany formularz należy do dnia 7 czerwca 2023 r.:

Opinie i uwagi zgłoszone po terminie lub przesłane w formie innej, niż na wskazanym formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie protokołu z konsultacji społecznych i podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.   

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słubicach www.powiatslubicki.pl, w zakładce aktualności.

Tekst „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023 - 2030”, pełna treść ogłoszenia oraz formularz konsultacyjny znajdują się w załącznikach poniżej:

pdfOgoszenie-o-konsultacjach.pdf257 KB

docxSTRATEGIA-POWIATU-SUBICKIEGO.-2023-2030_-wersja-do-konsultacji.docx1.28 MB

docxFormularz-konsultacyjny.docx25.51 KB

 

 

Share