Jak żyje się w powiecie słubickim? Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Szanowni mieszkańcy!

W związku z opracowywaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2023-2030, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu. Strategia będzie wyznaczała przyszłe kierunki rozwoju powiatu, a także priorytety w zakresie działalności władz samorządowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby Strategia odpowiadała rzeczywistym potrzebom i preferencjom mieszkańców.

Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy atrakcyjności powiatu oraz jakości życia na jego terenie. Zależy nam na Państwa opinii, ponieważ dzięki niej będzie możliwe opracowanie dokumentu, który będzie obiektywnie diagnozował sytuację społeczno-gospodarczą powiatu oraz w lepszym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a pobrać ją można stąd:

https://powiatslubicki.pl/informacje-i-oswiadczenia-2

Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Wypełnioną ankietę (w formie papierowej) można wrzucać do skrzynki, wystawionej w holu starostwa (są tu też gotowe druki do wypełnienia), przesłać pocztą lub wysłać w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share