News for non-governmental organizations - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Aktualności dla organizacji pozarządowych

There is no translation available.

pdf471_18-NABOR_NA_CZLONKOW_KOMISJI.pdf2.39 MB

There is no translation available.

Zarząd Powiatu Słubickiego podjął uchwałę o utworzeniu Powiatowej Rady Seniorów. Powiatowa Rada Seniorów jest zespołem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych, współpracuje z Zarządem Powiatu Słubickiego i Radnymi Powiatowymi w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i polityki senioralnej. Zgodnie z zapisami statutu Powiatowej Rady Seniorów, składa się ona z osób delegowanych z organizacji działających na rzecz środowiska seniorów lub zrzeszających seniorów. 

W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy organizacje seniorskie, do zgłaszania swoich przedstawicieli do Powiatowej Rady Seniorów.

Zgłoszenia w terminie do 5 lutego 2018r., prosimy składać pisemnie na Karcie Zgłoszeń - druku będącym załącznikiem do statutu Powiatowej Rady Seniorów na adres :

Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

Uchwała o utworzeniu Powiatowej Rady Seniorów wraz ze statutem oraz edytowalną Kartą Zgłoszenia jest dostępna na stornie internetowej powiatu www.powiatslubicki.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz w dziale aktualności.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Słubicach w Wydziale Spraw Społecznych,  pok. nr 5 i 6, pod numerami telefonów 95 759 20 29, 95 759 20 28.

pdfuchwała w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Seniorów.pdf,1.15 MB

docxZał. do uchwały - Karta Zgłoszenia na członka Powiatowej Rady Seniorów.docx13.56 KB