Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały ws. uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Pełna treść sprawozdania w załaczniku poniżej:

pdfSprawozdanie---Konsultacje.pdf54.84 KB

Share