Za nami kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

O aktualnej sytuacji dotyczącej wścieklizny, a także o działaniach w zakresie zgłaszania zwierząt padłych oraz podejrzanych o zakażenie wirusem tej choroby rozmawiano dziś w starostwie, podczas kolejnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie otworzył starosta Leszek Bajon.

Poruszono również kwestię zaopatrzenia w wodę pitną dla mieszkańców i zwierząt, z wykorzystaniem posiadanych zasobów, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Udostępnij