Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Wojewoda lubuski ogłasza otwarty konkursu ofert na dofinansowanie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie dzieci i młodzieży.

Więcej informacji znajduje się tutaj:

https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/konkurs-ofert-na-dofinansowanie-w-2023-r-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia

Udostępnij