Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. na 2019 r. - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Pełna treść sprawozdania poniżej:

 

Sprawozdanie z konsultacji

Udostępnij