Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji 2023 - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Uchwała zarządu powiatu wraz z treścią ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy wraz z  klauzulą informacyjną, w załącznikach poniżej:

pdfogoszenie-nabr-na-czonkw-komisji.pdf313.13 KB

docFORMULARZ-ZGOSZENIOWY.doc71.5 KB

Udostępnij