Bez granic.Transgraniczna konferencja nt. potencjału turystyczno-przyrodniczego Środkowego Nadodrza - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Powiat Słubicki wraz z partnerem niemieckim - miastem na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą-  zrealizował w okresie od 24 września 2011r. do 30 grudnia 2011r. projekt transgraniczny  pn. " Bez granic. Transgraniczna konferencja nt. potencjału turystyczno-przyrodniczego Środkowego Nadodrza". Celem projektu było przedstawienie oraz popularyzacja potencjału turystycznego   i przyrodniczego Środkowego Nadodrza wśród mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza oraz polsko-niemieckich projektów transgranicznych w dziedzinie turystyki, jako modelowych projektów pogłębiania współpracy polsko-niemieckiej.

Pierwszym krokiem w ramach realizacji projektu było ogłoszenie konkursu fotograficznego  pn.  "Perełki Środkowego Nadodrza" dla mieszkańców Powiatu Słubickiego oraz mieszkańców    Frankfurtu nad Odrą i okolic.   

W  ramach konkursu pasjonaci fotografowania z Polski i z Niemiec uwiecznili na fotografiach piękno natury oraz  miejsca atrakcyjne dla turystów w obszarze Środkowego Nadodrza. Ze zdjęć laureatów zorganizowana została wystawa podczas konferencji nt. potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza w dniu 6 paĹşdziernika 2011r. Konferencja była kolejnym krokiem w ramach realizacji projektu. Podczas konferencji prelegenci z Polski i z Niemiec przedstawili potencjał turystyczno-przyrodniczy Środkowego Nadodrza oraz wymienili doświadczenia w zakresie realizacji projektów transgraniczych w dziedzinie turystyki.

W celach promocji potencjału turystyczno - przyrodniczego Powiatu Słubickiego w ramach projektu stworzony został również wirtualny spacer po Powiecie Słubickim, podczas którego zwiedzający poznają bliżej potencjał gmin tworzących Powiat Słubicki. Spacer dostępny jest zarówno w języku polskim jak i w języku niemieckim.

Udostępnij