Remont drogi powiatowej nr 1253F w Kunowicach na odcinku - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 137 do przejazdu kolejowego w Kunowicach - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Całkowita wartość projektu:  1 542 600 zł

Dofinansowanie w ramach programu: 771 300 zł

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 385 650 zł

Wkład Gminy Słubice: 385 650 zł

Obecnie istniejąca droga nr 1253F nie spełnia standardów ruchu drogowego i uniemożliwia dobrą komunikacje z siecią dróg w powiecie, gminie i drogą wojewódzką nr 137. Fatalny stan drogi jest m.in skutkiem nadmiernej eksploatacji ruchu pojazdów przewożących towary ze stacji towarowej PKP w Kunowicach oraz przewożenia ciężkich materiałów budowlanych w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych szlaku kolejowego Warszawa - granica Państwa.

Remont drogi w zdecydowany sposób poprawi komfort, bezpieczeństwo oraz czas dojazdu służb odpowiedzialnych za likwidację i usuwania skutków zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

Z remontowanej drogi będzie korzystało około 550 mieszkańców miejscowości Kunowice oraz turyści i klienci podmiotów gospodarczych.

Udostępnij