Dbamy o środowisko. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie słubickim - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 3 918 594,07 PLN

Dofinansowanie w ramach LRPO: 3 330 804,95 PLN

Wkład własny Powiatu Słubickiego: 587 789,12 PLN

Poprzez planowane prace termomodernizacyjne zostanie osiągnięty następujący cel bezpośredni projektu: zoptymalizowanie gospodarki cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Słubickiego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska wraz z pozyskaniem energii ze Ĺşródeł odnawialnych.

Projekt zakłada też osiągnięcie celu pośredniego: poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej prowadzonych przez Powiat Słubicki poprzez inwestycje termomodernizacyjne.

Powiat Słubicki planuje przeprowadzić termomodernizację w trzech obiektach oświatowych administrowanych przez powiat:

 1.  Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach (ul. Niepodległości 23) - zakres prac:
 2.  Ocieplenie dachu warstwą styropianu twardego z papą o grubości 14 cm na powierzchni 1300 m2, oraz o grubości 17 cm na powierzchni 220m2 (nad salą gimnastyczną). W sumie do wykonania 1520 m2 ocieplenia.
 3.  Ocieplenie ścian podłużnych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 1297,7 m2 ocieplenia.
 4.  Ocieplenie ścian szczytowych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 686,9 m2 ocieplenia.
 5.  modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.
 6.  Wymiana zewnętrznych przewodów przesyłowych na odcinku węzeł ZEC-szkoła.
 7.  Wymiana okien o łącznej powierzchni 24,50 m2.
 8.  Montaż instalacji solarnej na dachu budynku po byłej kotłowni lub kuchni dla celów podgrzewu c.w.u.
 9.  Internat Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach ul. Sienkiewicz 28 - zakres prac:
 10.  Ocieplenie stropodachu nad częścią A i B warstwą ekofibru o grubości 20 cm. Do wykonania 1650 m2 ocieplenia.
 11.  Ocieplenie ścian podłużnych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 1727,7 m2 ocieplenia.
 12.  Ocieplenie ścian szczytowych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 406,9 m2 ocieplenia.
 13.  Modernizacja kotłowni wraz z wymianą zewnętrznych przewodów przesyłowych.
 14.  Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.
 15.  Montaż instalacji solarnej na dachu kotłowni lub kuchni dla celów podgrzewu c.w.u.
 16.  Wymiana okien i drzwi o łącznej powierzchni 116,67 m2.
 17.  Warsztaty Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach ul. Paderewskiego 23 - zakres prac:
 18.  Ocieplenie dachu warstwą twardego styropianu o grubości 17 cm. Do wykonania 1668 m2 ocieplenia.
 19.  Ocieplenie ścian podłużnych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 1066,80 m2 ocieplenia.
 20.  Ocieplenie ścian szczytowych 14 cm warstwą styropianu. Do wykonania 798 m2 ocieplenia.
 21.  Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.
 22. Wymiana okien, drzwi i bram o łącznej powierzchni 376,59 m2.

Projekt wpisuje się w cele główne i szczegółowe dla Priorytetu III i Działania 3.2 LRPO 2007-2013 w zakresie efektywnego wykorzystywania energii, minimalizacji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz wykorzystania energii ze Ĺşródeł odnawialnych. Przedsięwzięcie planowane do realizacji znalazło się w kolejnym rozszerzeniu Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i decyzją Zarządu Województwa otrzyma dofinansowanie w ramach ww. programu.

W ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w 2009 roku złożono dwa wnioski na inwestycje, których realizacja nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania w 2010 roku. Główne założenia do ww. projektów przedstawione zostały poniżej.

Udostępnij