"Nowoczesny szpital. Poprawa jakości i dostępności do usług specjalistycznych dla Lubuszan z zachodniej części województwa" - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Beneficjent: Powiat Słubicki

Całkowita wartość projektu: 2,56 mln zł

Kwota dofinansowania ze środków LRPO: 2,18 mln zł

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i dostępności do publicznych usług medycznych poprzez modernizację 
i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach, natomiast jednym z celów szczegółowych jest wzrost atrakcyjności placówki jako miejsca hospitalizacji mieszkańców regionu.

Zakres rzeczowy: modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego oraz pomieszczeń sutereny pod potrzeby działu rehabilitacji medycznej (fizykoterapii) polegającej na remoncie i przebudowie pomieszczeń poprzez wykonanie robót ogólnobudowlanych, a także zakup urządzeń medycznych, w tym m.in. aparatu stacjonarnego RTG, aparatu zębowego z wywoływarką 
i aparatu USG.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 28 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 20.08.2009.

Projekt obejmuje:

1) prace dostosowawcze w Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym, w ramach których wykonano następujące rodzaje prac: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, wykonanie izolacji, posadzek oraz okładzin ścian, a także wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz roboty tynkarskie i malarskie;

2) prac dostosowawcze w Dziale Rehabilitacji, w ramach których wykonano następujące rodzaje prac: wykonanie hydroizolacji (izolacja ścian zewnętrznych, izolacja ścian wewnętrznych, izolacja posadzki, ścianki działowe, sufit), montaż instalacji sanitarnych (instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod- kan., instalacja wentylacji - mechanicznej) oraz instalacji elektrycznej;

3) zakup następującego sprzętu medycznego oraz wyposażenia: zestawu RTG, aparatu RTG trzyłóżkowego, automatycznej ciemni RTG, aparatu RTG stomatologicznego do zdjęć zębowych, wywoływarki stomatologicznej, aparatu USG (4D, kolor doppler, 4 głowice), negatoskopu 4-klatkowego, systemu kontroli jakości, lasera ze skanerem z automatycznym pomiarem odległości i wielkości pola zabiegowego, aparatu do terapii zimnem CO2 w wersji przenośnej z kompletem dysz (2 szt.) oraz elektronicznym wskaĹşnikiem temperatury pracy (2 szt.), przenośnej diatermii krótkofalowej, wózka do diatermii, ramienia do aplikatora okrągłego, kabla do diatermii, aplikatora okrągłego o śr. 14 cm do diatermii, kuchni parafinowej, urządzenia do ćwiczeń w podwyższeniu, stołu rehabilitacyjnego 2-częściowego z elektryczną zmianą wysokości leżyska, fotela do ćwiczeń oporowych dolnych, przyrządu do ćwiczeń samowspomaganych z oporem stawów skokowych, tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem, stołu rehabilitacyjnego z elektryczną regulacją wysokości, toru do nauki chodzenia z przeszkodami, schodów rehabilitacyjnych, rotora wolnostojącego do ćwiczeń kończyn dolnych, rotora do ćwiczeń oporowych kończyn górnych, rotora do ćwiczeń oporowych barku, parawanu, parawanów podwójnych, dwukanałowego stymulatora z 11 rodzajami prądów, zespolonego rotora kończyn dolnych i górnych, urządzenia do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych z wykorzystaniem oporu, jednogłowicowego aparatu do terapii ultradĹşwiękowej z jedną głowicą dwuczęstotliwościową, monitora płodu ciąży pojedynczej oraz monitora płodu ciąży bliĹşniaczej.

4) działania promocyjne polegające na:

  1.  zamieszczeniu ogłoszeń w prasie o realizowanym projekcie,
  2.  wykonaniu i zamontowaniu tablic informacyjnych w budynku szpitala, a następnie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tablic pamiątkowych,
  3.  wykonaniu i przyklejeniu na zakupiony sprzęt nalepek informujących o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej,
  4.  sporządzeniu i umieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Słubickiego informacji o realizacji projektu.

Udostępnij