"Przebudowa drogi powiatowej nr 1249F Cybinka-Jerzmanice jako alternatywa na dojazd do autostrady A2" - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Beneficjent: Powiat Słubicki,

Partnerzy: Gmina Cybinka, Powiat Sulęciński

Całkowita wartość projektu: 15,9 mln zł

Kwota dofinansowania ze środków LRPO: 13,5 mln zł

Głównym celem do którego osiągnięcia zmierza Inwestor poprzez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest: poprawa dostępności komunikacyjnej powiatów słubickiego i sulęcińskiego sprzyjająca rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu.

Po przebudowie droga stanowić będzie istotny element regionalnego układu komunikacyjnego tworząc bezpośredni dojazd z kierunku Zielonej Góry do umiejscowionego w Rzepinie wjazdu na autostradę A-2.

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi powiatowej nr 1249F Cybinka - Sądów - Radzików -Jerzmanice w km 0+955 - 14+635 o łącznej długości 13,680 km.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 07 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30.06.2010 r.

 

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje:

1) zmianę parametrów szerokości drogi z 4m do 6m na odcinku 5,77 km i ułożenie warstw z betonu asfaltowego (SMA),

2) przebudowę 3 przepustów drogowych pod jezdnią,

3) ustawienie barier sprężystych na przepustach,

4) odtworzenie istniejących rowów drogowych i wykonanie nowych,

5) wykonanie odwodnienia drogi w miejscowościach Sądów i Radzików,

6) wykonanie z kostki brukowej betonowej 3629,5m2 chodnika oraz czterech zatok autobusowych w miejscowościach Sądów i Radzików,

7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku drogi.

Udostępnij