Wymiana windy z przystosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Całkowity koszt projektu: 187.758,00 PLN

Dofinansowanie ze środków PFRON: 125.558,00 PLN

Środki własne: 62.200,00 PLN.

Celem przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych była wymiana, zakup i montaż dĹşwigu szpitalnego, tzw. windy, przystosowanego do obsługi przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Umożliwi to tym osobom szybką, sprawną i bezpieczną komunikację w obiekcie szpitala.

Ponadto realizacja niniejszego projektu jest jednym z punktów przyjętej w SP ZOZ w Słubicach polityki wyrównywania szans oraz ma zagwarantować pacjentom bezpieczne i godne warunki pobytu. Jednocześnie wymiana windy spowoduje zmniejszenie kosztów jej eksploatacji, jak również podniesienie standardu pobytu i leczenia w szpitalu oraz dostosowanie go w tym zakresie do wymogów Unii Europejskiej.

Udostępnij