Tradycja i nowoczesność. Przedsięwzięcie transgraniczne - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 37 150,00 PLN

Środki EFRR: 27 862,50 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 3 715,00 PLN

Wkład własny powiatu: 5 572,50 PLN

Projekt miał charakter wielowątkowy. W pierwszej części odbyło się m.in. transgraniczne święto plonów, w trakcie którego zaprezentowano typowe obrzędy związane z tą uroczystością. W ramach przedsięwzięcia odbyła się również wystawa wieńców dożynkowych oraz przegląd twórczości artystycznej zespołów regionalnych.

W ramach imprezy towarzyszącej zorganizowana została wystawa firm 
oraz organizacji zajmujących się na codzień rolnictwem, ogrodnictwem oraz przetwórstwem.  

W trakcie drugiej części przedsięwzięcia pn. "Ocaleni - 10 lat po wielkiej wodzie" instytucje oraz jednostki z Polski i Niemiec odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową, przygotowały wystawę pn. " Powódź - wczoraj i dziś", w ramach której zaprezentowany został sprzęt ochrony przeciwpowodziowej użyty przed dziesięcioma laty i sprzęt używany obecnie oraz wystawę fotograficzną dotyczącą powodzi i sposobów jej zapobiegania.

Do tej pory Powiat korzystał nie tylko ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lecz również z innych zewnętrznych źródeł. Poniżej zaprezentowane zostały projekty zrealizowane dzięki częściowemu ich dofinansowaniu w ramach innych programów, w tym m.in. programów rządowych.

Udostępnij