Współdziałanie bez barier. Transgraniczne zawody sportowo -pożarnicze - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 38 034,30 PLN

Środki EFRR: 28 525,73 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa - 3 803,43 PLN

Wkład własny powiatu: 5 705,15 PLN

W ramach projektu odbyły się transgraniczne zawody sportowo - pożarnicze dla ochotniczych straży pożarnych, w których udział wzięły 23 drużyny, w tym 4 drużyny kobiece, z Powiatu Odra - Szprewa, miasta Frankfurt nad Odrą oraz Powiatu Słubickiego. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.Zawodom towarzyszyła wystawa sprzętu pożarniczego. Jedną z atrakcji była również prezentacja polskich i niemieckich samochodów strażackich, w której zaprezentowały się 32 pojazdy pożarnicze.

W ramach projektu wydany został także 32-stronicowy niemiecko-polski biuletyn informacyjny podsumowujący dotychczasową współpracę straży pożarnych z partnerskich powiatów.

Udostępnij