Górzyca-Kłopot. Transgraniczny szlak rowerowy Odra-Nysa (Łęgi Odrzańskie) - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 44 394,02 PLN

Środki EFRR: 33 295,52 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 4 439,40 PLN

Wkład własny powiatu: 6 659,10 PLN

Przedsięwzięcie składało się z dwóch etapów, tj. oznakowania szlaku rowerowego oraz jego otwarcia zakończonego rajdem rowerowym. W ramach pierwszego etapu oznakowano 60 kilometrów szlaku rowerowego biegnącego w przeważającej części wałem przeciwpowodziowym, wzdłuż Odry. Na ww. odcinku ustawiono m.in. pięć trójjęzycznych tablic (jedną z nich Powiat Słubicki otrzymał w ramach projektu pn. "Szlak rowerowy Odra-Nysa", który był realizowany po stronie niemieckiej), które zawierają m.in. mapę przebiegu całego szlaku, walory turystyczno -przyrodnicze poszczególnych odcinków szlaku, zdjęcia najciekawszych miejsc oraz zjawisk, a także inne przydatne turyście informacje. W ramach projektu posadowione zostały również znaki kierunkowe szlaku oraz znaki kierujące turystę do najciekawszych miejsc znajdujących się w pobliżu szlaku.  Imprezą towarzyszącą podczas rajdu była wystawa organizacji i instytucji zajmujących się promocją turystyki.

Udostępnij