Potencjał turystyczno-przyrodniczy pogranicza - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Wartość całkowita projektu: 41 518,72 PLN

Środki EFRR: 31 139,04 PLN

Wkład własny powiatu: 10 379,68 PLN

Partnerzy-powiaty niemieckie: Marchijsko-Odrzański oraz Odra - Sprewa


W ramach projektu odbyła się konferencja pn. "Potencjał turystyczno-przyrodniczy pogranicza", w trakcie której zaprezentowane zostały referaty na temat potencjału turystycznego i strategii rozwoju turystyki Województwa Lubuskiego na lata 2006-2013, potencjału turystycznego i konceptu turystycznego Kraju Związkowego Brandenburgii w kolejnych latach, możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na rozwój turystyki w nowym okresie programowania w latach 2007-2013, a także produktu turystycznego i jego kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem regionu transgranicznego.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowały się polskie i niemieckie organizacje oraz instytucje zajmujące się promocją i rozwojem turystyki.

W ramach projektu został opracowany i wydany dwujęzyczny album prezentujący walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu Słubickiego oraz powiatów partnerskich: Marchijsko-Odrzańskiego i Odra-Szprewa.

Udostępnij