Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Projekt nr 1

Powiat Słubicki realizuje projekt pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim” finansowany w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa – termin realizacji od kwietnia 2015 r. do końca czerwca 2016 r. 

Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu słubickiego. 

Projekt jest skierowany do osób bezpośrednio zagrożonych zapadalnością na choroby układu krążenia oraz do ogółu populacji powiatu w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Projekt przyczynia się do poprawy wskaźnika umieralności, gdyż koncentruje się na profilaktyce schorzeń o największym oddziaływaniu na w/w wskaźnik, dla których nie są prowadzone systemowe badania profilaktyczne, bądź ich zasięg jest niewystarczający. W wyniku realizacji projektu powstanie raport epidemiologiczny, znaczna część populacji zostanie poddana badaniom profilaktycznym i pogłębionym lub weźmie udział w programach promocji zdrowia. 

 Całkowita wartość projektu: 2 752 757 PLN

 W tym:

 Wys. wsparcia z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 85%

 Wys. wsparcia z budżetu państwa: 15%

8b1c86a096

Udostępnij