Niesklasyfikowane - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 z dnia 20.04.2024 r. godz. 12.12 – przymrozki – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 z dnia 20.04.2024 r. godz. 12.12 – przymrozki – 1 stopień.

20.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Która apteka czynna w weekendowe noce?

Która apteka czynna w weekendowe noce?

19.04.2024
×There is no translation available.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 z dnia 15.04.2024 r. godz. 23.04 – burze – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 z dnia 15.04.2024 r. godz. 23.04 – burze – 1 stopień.

16.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 z dnia 15.04.2024 r. godz. 11.26 – burze – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 z dnia 15.04.2024 r. godz. 11.26 – burze – 1 stopień.

15.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Karty na stół! Najważniejsza impreza brydżowa w województwie pod patronatem starosty

Karty na stół! Najważniejsza impreza brydżowa w województwie pod patronatem starosty

15.04.2024
×There is no translation available.Przyjazna atmosfera, wartościowe nagrody i... cóż za…
Która apteka czynna w weekendowe noce?

Która apteka czynna w weekendowe noce?

12.04.2024
×There is no translation available.
Oni znają się na walce z żywiołem jak mało kto!

Oni znają się na walce z żywiołem jak mało kto!

10.04.2024
×There is no translation available.Czym jest dojście ewakuacyjne? Przed jaką temperaturą…
Sala gimnastyczna przy słubickim liceum jest już gotowa

Sala gimnastyczna przy słubickim liceum jest już gotowa

08.04.2024
×There is no translation available.- Już za kilka dni będą mogli z niej korzystać…

Niesklasyfikowane

There is no translation available.

Do 29 marca można składać dokumenty w związku z naborem na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska. 
Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj:

https://bip.powiatslubicki.pl/wakaty/2/128/ds__ochrony_srodowiska/?fbclid=IwAR2fme9sFNvRT9qHBNAu87oJELVzJUCrqfEg2B-t7tJFNj-H7W7mevzLwOQ

There is no translation available.

Pełna treść uchwały oraz załączniki poniżej:

There is no translation available.

Czy w szkole powinno być miejsce na sztukę? A jeśli tak, to w jaki sposób powinna ona zaistnieć? 
Sposobów jest wiele - jednym z nich może być na przykład zorganizowanie Dnia Sztuki, który po raz kolejny obchodzono w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach.

There is no translation available.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słubicki, z siedzibą w Słubicach
przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 777 02 10, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Józef Kłobuch. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 95 777 02 90 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, pisemnie lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Słubicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym sprawa zostanie przekazana. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: na obsługę doręczeń, przechowywania danych, usług serwisowych, obsługi incydentów, awarii użytkowanych
w Starostwie Powiatowym systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz 553 z późn. zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
e) do przenoszenia swoich danych.
Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Słubicach. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Na podstawie zebranych danych osobowych nie będzie realizowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacje dodatkowe
Powyższa informacja o przetwarzaniu danych stanowi ogólną informację. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych uzyskaPani/Pan przy załątwianiu właściwej dla Pani/Pana sprawy, w tym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dot. załatwiania konkretnych spraw, serwisach informacyjnych komórek organizacyjnych na stronie internetowej powiatu, jak również bezpośrednio w biurach podczas załatwiania spraw.

 

There is no translation available.


Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Józef Kłobuch

Inspektor Ochrony Danych

303
(95) 759 20 24

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy wykonywanie czynności wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ww. rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania ww. rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia,
  4. współpraca z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
There is no translation available.

Już po raz dziewiętnasty do Cybinki przyjechało kilkudziesięciu młodych aktorów. Przybyli, by wziąć udział w Powiatowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE, nad którym patronat sprawował powiat słubicki. Organizatorem przeglądu, jak co roku, była Biblioteka Publiczna w Cybince.