System - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Słubiccy policjanci podsumowali rok – starosta Leszek Bajon nagrodził najlepszych

Słubiccy policjanci podsumowali rok – starosta Leszek Bajon nagrodził najlepszych

28.02.2024
×There is no translation available.Jaka była wykrywalność przestępstw w minionym roku?…
P.o. lubuskiego kuratora oświaty z wizytą u starosty

P.o. lubuskiego kuratora oświaty z wizytą u starosty

26.02.2024
×There is no translation available.Kiedy dwa tygodnie temu starosta Leszek Bajon spotkał…
Pani sekretarz, dziękujemy za wszystko!

Pani sekretarz, dziękujemy za wszystko!

26.02.2024
×There is no translation available.- Mam nadzieję, że i wy za jakiś czas — podobnie jak…
W Słubicach uczczą pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

W Słubicach uczczą pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

26.02.2024
×There is no translation available.1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy…
Która apteka czynna w weekendowe noce?

Która apteka czynna w weekendowe noce?

23.02.2024
×There is no translation available.
Budowa sali gimnastycznej przy liceum na ostatniej prostej, termomodernizacja szpitala zakończona

Budowa sali gimnastycznej przy liceum na ostatniej prostej, termomodernizacja szpitala zakończona

22.02.2024
×There is no translation available.Możemy już przekazać świetne wieści: dwie, jedne z…
We wtorek (27 lutego) kolejna sesja Rady Powiatu

We wtorek (27 lutego) kolejna sesja Rady Powiatu

21.02.2024
×There is no translation available.We wtorek (27 lutego) o godz. 13.00, w sali…
Która apteka czynna w weekendowe noce?

Która apteka czynna w weekendowe noce?

16.02.2024
×There is no translation available.

System

There is no translation available.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ultrices erat metus, id malesuada nisi elementum sed. Phasellus eget sem ac risus blandit sodales nec ac nunc. Fusce sit amet finibus orci. Etiam gravida neque gravida nisi interdum pellentesque. Vivamus id est vel lectus malesuada volutpat eu sed quam. Etiam hendrerit augue eu ultricies scelerisque. Curabitur auctor erat vitae massa euismod consectetur. Quisque dictum augue vel tellus tempus, et interdum risus cursus. Phasellus suscipit tincidunt lorem, in mollis sem maximus at. Sed semper nulla lacus, ut finibus mi dignissim eget. Ut maximus ut ligula porttitor dignissim. Integer sollicitudin a est in hendrerit. Ut hendrerit tempor nisl sed tincidunt.

There is no translation available.

Przejdź do strony głównej.

There is no translation available.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słubicki, z siedzibą w Słubicach
przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 957592022, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Józef Kłobuch. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 957592022
lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, pisemnie lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
 wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań
przez Starostwo Powiatowe w Słubicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym sprawa zostanie przekazana. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: na obsługę doręczeń, przechowywania danych, usług serwisowych, obsługi incydentów, awarii użytkowanych
w Starostwie Powiatowym systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane,
a następnie przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz 553 z późn. zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
e) do przenoszenia swoich danych.
Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Słubicach. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Na podstawie zebranych danych osobowych nie będzie realizowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacje dodatkowe
Powyższa informacja o przetwarzaniu danych stanowi ogólną informację. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych uzyskaPani/Pan przy załątwianiu właściwej dla Pani/Pana sprawy, w tym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dot. załatwiania konkretnych spraw, serwisach informacyjnych komórek organizacyjnych na stronie internetowej powiatu, jak również bezpośrednio w biurach podczas załatwiania spraw.