There is no translation available.

Porządek sesji

Porządek I sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 30 listopada 2010 roku o godz. 12 00


1. Otwarcie sesji.
2. Powitanie zaproszonych gości.
3. Ślubowanie radnych.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie sesji.

Protokół z sesji

Protokół z I sesji Rady Powiatu Słubickiego jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej

Share