Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
Telefon: 95 759 20 10, FAX: 95 759 20 11

Rachunki bankowe

Bank:

  • Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
    Oddział Słubice
    ul. Krzywoustego 2, 69-100 Słubice

Numery kont  bankowych  Starostwa Powiatowego w Słubicach:

  • 20 8369 0008 0063 7248 2000 0010

Powyższe konto dotyczy opłat:
- komunikacyjnych (m.in. opłat za dokument prawa jazdy, opłat związanych z rejestracją pojazdów),
- za udostępnienie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
- za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- za dzienniki budowy,
- za wydanie kart wędkarskich,
- za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

  • 41 8369 0008 0063 7248 2000 0020

Powyższe konto dotyczy opłat:
- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- za trwały zarząd,
- za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

  • 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100

Powyższe konto dotyczy:
- wpłat wadium

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 07.08.2017 07:00
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 07.08.2017 07:03

Przydatne linki

realizacja: Agencja internetowa Go-2-Web