Wydział Oświaty

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/nr telefonu

Adres e-mail

Grażyna Bajon

Naczelnik

2
(95) 759 20 60

g.bajon(malpa)powiatslubicki.pl

Urszula Zakowicz

Główny specjalista ds. oświaty

1
(95) 759 20 61

u.zakowicz(malpa)powiatslubicki.pl

Anna Sanecka

Podinspektor ds. oświaty

1
(95) 759 20 61

a.sanecka(malpa)powiatslubicki.pl

Sylwia Cor

Główny specjalista - koordynator projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim"

s.cor(malpa)powiatslubicki.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty należy:

 1. wykonywanie obsługi finansowo - księgowej powiatowych jednostek oświatowych,
 2. realizacja zadań w zakresie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat, określonych m.in., w ustawie o systemie oświaty i ustawie - Karta Nauczyciela, w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidowaniem i przekształcaniem jednostek oświatowych,
  2. opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół i placówek,
  3. analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
  4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, spraw dotyczących wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia z ewidencji oraz planowania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  5. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli,
  6. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz powierzaniem tych stanowisk,
  7. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek,
  8. udzielanie pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych,
  9. prowadzenie spraw w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania kształcenia specjalnego,
  10. wydawanie skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach, k) kierowanie uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  11. przygotowywanie projektów uchwał organów powiatu w sprawach dotyczących oświaty,
  12. sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji wymaganych przepisami prawa oraz na potrzeby Starosty, Zarządu i Rady,
  13. gromadzenie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
  14. współpraca z Lubuskim Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wlkp.

autor: Radosław Dudek
data wstawienia: 24.11.2015 10:37
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 03.03.2018 13:42

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3589833