Wdział Administracji Architektonicznej i Budowlanej

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Ewa Daniszewska

gł. specjalista ds. budownictwa
p.o. Naczelnika Wydziału

7
(95) 759 20 70

e.daniszewska(malpa)powiatslubicki.pl

Dariusz Śmielewicz

Zastępca Naczelnika

8
(95) 759 20 31

d.smielewicz(malpa)powiatslubicki.pl

Anita Kukiel

Inspektor ds. budownictwa

8
(95) 759 20 31

a.kukiel(malpa)powiatslubicki.pl

Adam Franczak

Podinspektor ds. budownictwa

8
(95) 759 20 31

a.franczak(malpa)powiatslubicki.pl

Stefania Karbowiak

Podinspektor ds. budownictwa

9
(95) 759 20 30

s.karbowiak(malpa)powiatslubicki.pl

Przemysław Pośrednik

Podinspektor ds. budownictwa

9
(95) 759 20 30

p.posrednik(malpa)powiatslubicki.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału Administracji Architektonicznej i Budowlanej  należy:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przeniesienia na rzecz innego podmiotu pozwolenia na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 4. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 5. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, przebudowy lub rozbiórki obiektu budowlanego oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę w drodze decyzji administracyjnej,
 6. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy, przebudowy, rozbiórki i wykonywania robót budowlanych oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 7. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji,
 8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
 9. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz określanie warunków korzystania z nich,
 10. wydawanie dzienników budowy,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 12. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 13. przygotowywanie materiałów dotyczących opiniowania i uzgadniania przez Starostę i Zarząd Powiatu projektów dokumentów planistycznych w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
 14. wydawanie, na wniosek właściwego zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 15. prowadzenie rejestru wniosków, decyzji zgłoszeń w ramach systemu RWDZ oraz sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania wydziału,
 16. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia, informacji o dacie wniesienia sprzeciwu lub o braku wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane,
 17. współdziałanie w przygotowywaniu inwestycji powiatowych.

Załatw Sprawę w wydziale (kliknij)

autor: Magdalena Jeżak-Tomasik
data wstawienia: 07.08.2015 11:42
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 03.03.2018 13:31

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3589825