Wydział Komunikacji i Dróg

Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Piłsudskiego 19
(budynek po byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach)

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Przemysław Glinka

Naczelnik

12
(95) 759 20 25

p.glinka(malpa)powiatslubicki.pl

Prawa jazdy

Magdalena Ogiejko

Podinspektor ds. komunikacji

6
(95) 759 20 46

m.ogiejko(malpa)powiatslubicki.pl

Malwina Niedzielska

Podinspektor ds. komunikacji

6
(95) 759 20 46

m.niedzielska(malpa)powiatslubicki.pl

Transport, Ośrodki Szkolenia Kierowców

Barbara Kierbedź

Inspektor ds. komunikacji

4
(95) 759 20 17

b.kierbedz(malpa)powiatslubicki.pl

Jacek Chmurzyński

Podinspektor ds. publicznego transportu zbiorowego

3

j.chmurzynski(malpa)powiatslubicki.pl

Rejestracja pojazdów i inne sprawy

Agnieszka Deszczak

Starszy specjalista ds. komunikacji

11
(95) 759 20 26

a.deszczak(malpa)powiatslubicki.pl

Marta Urbańczyk

Starszy specjalista ds. komunikacji

11
(95) 759 20 27

m.urbanczyk(malpa)powiatslubicki.pl

Aneta Szydłowska

Starszy specjalista ds. komunikacji

11
(95) 759 20 27

a.szydlowska(malpa)powiatslubicki.pl

Biuro Obsługi Interesanta

Anna Pietrow

Pomoc administracyjna

BOI
(95) 759 20 52

a.pietrow(malpa)powiatslubicki.pl

 

CO I JAK ZAŁATWIĆ

REJESTRACJA POJAZDÓW I INNE SPRAWY

TRANSPORT

 OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

 

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Dróg należy:

 1. prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
 2. załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją pojazdów oraz wyrejestrowaniem pojazdów,
 3. wydawanie dokumentów komunikacyjnych oraz dokonywanie i wykreślanie adnotacji w tych dokumentach,
 4. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom,
 5. czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
 6. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
 7. wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 8. przekazywanie comiesięcznych informacji w zakresie zarejestrowanych, wyrejestrowanych lub wycofanych z ruchu pojazdów,
 9. prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 10. wydawanie praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy
 11. realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 12. kierowanie w drodze decyzji na badania lekarskie i psychologiczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 13. wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwrocie prawa jazdy,
 14. wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,
 15. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 16. prowadzenie rejestru działalności regulowanej oraz nadzoru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 17. wpisywanie i skreślanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 18. dokonywanie corocznej kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 19. wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 20. prowadzenie rejestru działalności regulowanej i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców,
 21. wpisywanie i skreślanie przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców,
 22. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców,
 23. wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 24. sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
 25. dokonywanie corocznej kontroli ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców,
 26. wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 27. wpisywanie i skreślanie z ewidencji wykładowców,
 28. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 29. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w przypadkach, gdy miejscem imprez wymagających zezwolenia jest droga powiatowa lub gminna,
 30. wykonywanie kompetencji Starosty związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych,
 31. coroczne przedkładanie Zarządowi propozycji dotyczącej ustalania wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i za ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu,
 32. planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,
 33. wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,
 34. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 35. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 36. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 37. wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
 38. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
 39. dokonywanie kontroli przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
 40. sporządzanie co najmniej raz w roku analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 41. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych nakładających na przedsiębiorców karę pieniężną w przypadkach określonych przepisami prawa,
 42. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji o liczbie i zakresie udzielonych licencji i zezwoleń,
 43. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych,
 44. przygotowanie projektu zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu,
 45. przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg wojewódzkich i gminnych,
 46. wydawanie na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych,
 47. wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych ewidencji,
 48. współdziałanie z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie realizowanych zadań

 

Załatw sprawę w wydziale (kliknij)

autor: Rafał Jeżak
data wstawienia: 04.05.2015 11:24
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 02.01.2018 08:55

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3251008